Op de donderdag vóór Pasen herdenken christenen het

Laatste Avondmaal, dat Jezus met zijn discipelen at.

Diezelfde avond werd hij volgens de bijbel door één van hen, Judas, verraden aan de Romeinen.
Judas maakt de Romeinen duidelijk, wie ze moesten arresteren door Jezus een kus op de wang te geven (een “Judaskus”).
Jezus werd op de Olijfberg gevangen genomen en de volgende dag gekruisigd.