Vanmorgen werd bekend dat Whitney Houston, de bekende zangeres uit Amerika, op 48-jarige leeftijd is overleden. Daarom heeft Amandine le Maire uit België een liedje van Houston vertaald in International Signs.

If I should stay, Als ik moet blijven
I would only be in your way. Zal ik alleen maar in je weg lopen
So I’ll go, but I know Dus ik zal gaan, maar ik weet
I’ll think of you ev’ry step of the way.Dat ik bij elke stap aan jou zal denken
  
And I will always love you.En ik zal altijd van je houden
I will always love you. Ik zal altijd van je houden
You, my darling you. Hmm. Jij, mijn lieveling. Mmm
  
Bittersweet memories Bitterzoete herinneringen
that is all I’m taking with me. Dat is alles wat ik meeneem
So, goodbye. Please, don’t cry. Dus vaarwel. Alsjeblieft, huil niet
We both know I’m not what you, you need. We weten beiden dat ik niet ben wat jij, jij nodig hebt
  
And I will always love you. En ik zal altijd van je houden
I will always love you.Ik zal altijd van je houden
  
I hope life treats you kind Ik hoop dat het leven je goed behandelt
And I hope you have all you’ve dreamed of.En ik hoop dat je alles hebt waarvan je hebt gedroomd
And I wish to you, joy and happiness. En ik wens je plezier en geluk toe
But above all this, I wish you love. Maar bovenal, ik wens je liefde toe
  
And I will always love you. En ik zal altijd van je houden
I will always love you. Ik zal altijd van je houden
I will always love you. Ik zal altijd van je houden
I will always love you. Ik zal altijd van je houden
I will always love you. Ik zal altijd van je houden
I, I will always love you.Ik, ik zal altijd van je houden
  
You, darling, I love you. Jij, lieveling, ik hou van je
Ooh, I’ll always, I’ll always love you.Ooh, ik zal altijd, ik zal altijd van je houden