Op zondag 3 juni 2012 waren we bij elkaar op Vierprovinciëndag (Groningen, Friesland, Drenthe en gedeelte van Overijssel) in kerkgebouw Johanneskerk te St. Jansklooster (Overijssel).

Op een middag omstreeks drie uur, het Joodse gebedsduur, gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Toen zij daar aankwamen, zagen zij een man, die al sinds zijn geboorte verlamd was.
Elke dag werd hij naar de Mooie Poort (één van de tempelpoorten) gedragen om daar te bedelen. Toen Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hun om geld. Zij keken hem aandachtig aan en Petrus zei: “Kijk ons aan!”. De man keek hen aan in de verwachting iets van hen te krijgen.
“Geld heb ik niet “, zei Petrus, “maar wat ik heb, krijgt u van mij.
In de naam van Jezus Christus uit Nazareth: loop!”
Hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong op, stond even stil en begon toen te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God.
Alle mensen zagen hem lopen en hoorden hoe hij God prees.
Vol verbazing herkenden zij hem als de verlamde man, die altijd bij de Mooie Poort zat te bedelen.
Wat met hem gebeurd was, ging hun verstand te boven.

De dienst was goed begrijpbaar en er waren ook veel mensen, zowel doven als horenden.
Na de dienst gezamenlijke broodmaaltijd met soep en verschillende broodjes. Lekker, hoor!
Na de broodmaaltijd gezellig bij elkaar een bijbelquiz met 40 vragen. Pittig, hoor!
Daarna huiswaarts tegen 22.00 uur weer thuis.
Al met al een fijne dag, die elk jaar wordt gehouden.

Geschreven door Bab van der Zee-Heemstra