Verslag van Bijbeldag op 9 maart 2013, geschreven door Gerard Veenkamp

TIjdens de Bijbeldag kon er in groepjes gepraat worden over teksten uit 3 Bijbelvertalingen.
Een “vrije” indruk volgt nu.
3 stukjes tekst, kleine verschillen met één doel: “Probeer het te beginnen met je emoties”.

1. De lamp voor mij, het licht verderop.
2. De lamp bij mij, het licht verderop.
3. De lamp bij mij, en ook het licht verderop.

Zo staat het niet precies in de vertalingen, maar voor sommigen staat het wel zo in hun hoofd.
We dachten, en daar konden we over praten, dat we dit nog wel goed konden begrijpen.
Het waren mooie teksten vonden we. Daar hadden we iets aan.

Vraagtekens werden bij andere zinnen gezet, wanneer de taal het “Begrijpen” wegstopte (verborg).
Woorden als:  vernederend, verdrukt, gezworen, gestand en inacht nemen zijn geen taal voor elke dag.
Er werd door ons openhartig en ongeremd over gepraat. En dat ging heel goed.

Wanneer lezen we uit de Bijbel? Dat gaf nogal wat verschillen.
Na de maaltijd, of leest een dagboek of leest alleen mee tijdens de kerkdienst.
Soms luisterden we met verbazing, wat men er van vond en hoe ook veel begrip.
Er was voor alle mogelijkheden, die de Bijbel ons kon geven.

Mooi was ook de opmerking tijdens ons gedsprek over “Bidden”.
Eén van de vrouwen merkte op, dat je overal en onder alle omstandigheden kunt bidden.
In haar omgeving werd dat uitgedrukt als volgt: “Bidden met de pet op”.
Dat vonden wij een mooi gezegde, vooral omdat het niet bekend was.
Het was heel plezierig om aan de hand van de teksten en vragen met elkaar om te gaan en een band te ervaren.
Het mede-Christen gevoel liet ons vergeten, dat er ook andere aspecten zijn, waardoor we elkaar moeten en willen ontmoeten en
daarom was het zo fijn te zien en te ervaren, dat allen deze ontmoeting.

Geschreven door Gerard Veenkamp.