Interkerkelijke Commissie

Interkerkelijke Commissie Groningen

Oecumenisch
Er is een landelijke samenwerking van de Protestantse kerken en de Christelijke Gereformeerde kerken voor Dovenpastoraat. Ook in Groningen is er een Interkerkelijke Commissie(IC) actief. 

kerkdienst clubhuisKerkdiensten
Er wordt om de twee weken een speciale dienst gehouden.
Meestal is dat een dovendienst, maar ongeveer vijf keer per jaar wordt er ook een gecombineerde dienst gehouden.
De dovendiensten zijn meestal in het clubhuis voor doven aan de Munnekeholm,
deze diensten zijn helemaal aangepast aan dove mensen.
De gecombineerde diensten zijn gewone kerkdiensten, alleen zijn er aanpassingen voor de dove mensen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Graag erbij horen
Zo staan de schriftlezingen en de liederen op een groot scherm, de liederen worden lettergreep voor lettergreep aangewezen zodat ook dove mensen mee kunnen doen.
De predikant gebruikt naast het gesproken woord ook ondersteunende gebaren.
Als de eigen predikant van de kerk voorgaat dan is er een gebarentolk aanwezig.
Het is heel belangrijk dat deze diensten worden gehouden, ook dove- en slechthorende mensen willen er graag bij horen. Zowel bij de dovendiensten als de gecombineerde diensten is iedereen natuurlijk hartelijk welkom.
De diensten worden vermeld in de kerkbladen en op de website.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met;

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dovenpastor 
Ds. M. Visser
Van Karnebeekstraat 33
8072 BM NUNSPEET
tel.: 0341 – 701111
mobiel: 06 – 57423270
e-mail: gebarendominee@outlook.com

Secretriaal IC Groningen
Mevr G.Tipker-Middelkamp
Onstwedderweg52
9541 AE VLAGTWEDDE
tel.: 0599 31 32 56
e-mail: geestipker@hotmail.com

Verder kunt u informatie over de landelijke organisatie vinden op de drie websites:

* www.dovenclubhuis.nl (klikken), dan Nieuws (klikken) en ook kunt je de kerkdiensten kijken naar de zwarte balk “Ver/Com” slepen naar IC Groningen (klikken), dan slepen naar hieronder over de kerkdiensten en bijbelkring.
* www.doofenkerk.nl (Interkerkelijke Dovenpastoraat in hele Nederland: PKN, CGK en NGK)
* www.protestantsegemeentegroningen.nl/dienstenmenu (Kerk in Stad)