Historie Doven Groningen

HDG

Stichting Clubhuis van Doven heeft in 1999 een nieuwe werkgroep erbij
gekregen: “HISTORIE DOVEN GRONINGEN” (afgekort: HDG)

Waarom…?

Deze is opgericht met het doel om de geschiedenis van alle Groningse
dovenverenigingen op papier te zetten. Er zijn veel verenigingen die zowel
met de sport als met verschillende culturele activiteiten te maken hebben.
In Groningen is er echt een geschiedenis van een dovengemeenschap
dankzij het Koninklijke Instituut voor Doven van H.D. Guyot, dat leerlingen
heeft afgeleverd aan de maatschappij. In deze samenleving is het niet fijn
om te leven tussen horende mensen vanwege communicatieproblemen.
Ook daarom komen dove mensen van vroeger bij elkaar om iets
gezelligs van te maken. Zo ontstaat er een dovenvereniging al in 1916!
Helaas na ongeveer een half jaar later is deze vereniging opgeheven door
ruzies in het bestuur. Pas in 1923 richt men een dovenvereniging (NNDV) op.

Langzaamaan groeit er verder in de stad Groningen. Nu zien we de
bloeiende Groningse dovengemeenschap met een ‘eigen clubhuis’, waarin
dovencultuur en gebarentaal de boventoon voeren.
Natuurlijk zijn er vele herinneringen bij dove mensen, jong en oud, en er zijn
ook oude stukken en oude foto’s van verenigingen en clubs, die zeker niet
verloren mogen gaan. Daarom wil de werkgroep HDG er iets aan doen. In
Amsterdam is er ook sinds 1996 een commissie “Werkgroep Amsterdamse
Dovenhistorie ” die dezelfde doel heeft.

Omdat de stichting Clubhuis sinds 1 januari 2016 een nieuwe website heeft,
zal de werkgroep artikelen en foto’s over vroeger opnieuw laten publiceren.
Wie heeft nog oude foto’s? Dan willen wij contact opnemen voor het
bespreken over hoe we doen met deze foto’s. Wij denken aan het scannen
van foto’s en geven deze weer terug aan de eigenaren.
Stadswandelingen met een verhaal over het werk van H.D. Guyot blijven
gewoon doorgaan. Contacten met andere commissies in Nederland zijn
nodig en geven meer impuls voor activiteiten van HDG, zoals: HDG hoopt in
2018 een nationale Dovengeschiedenisdag te gaan organiseren. In 2006 en
2011 heeft “Werkgroep Amsterdamse Dovenhistorie” de 1ste en 2de
Dovengeschiedenisdag georganiseerd. En in 2015 heeft de commissie
“Historie Rotterdamse Doven Swedoro” de 3de Dovengeschiedenisdag gedaan.

In onze werkgroep zitten Bea Bouwmeester, Auke Kuitert, Adri Miedema, Jan
Bos en Henk Betten, die hun eigen specialiteit hebben.

Henk Betten,
Namens de werkgroep HDG.

Wilt u contact opnemen met ons?
Dat kan via secretaris van clubhuis: dovenclubhuis@gmail.com
Zet er wel even bij dat de mail voor HDG is bedoeld.