Vacature penningmeester

Naast de beheerderscoördinator gaat onze penningmeester Johan van Winsum, na jaren werkzaam te zijn geweest in het Clubhuis, ook stoppen. Hierbij een nieuwe vacature. 

Na jaren zijn functie te hebben uitgeoefend, heeft de huidige penningmeester van het Dovenclubhuis, Johan van Winsum, besloten per 1 januari 2012 af te treden.

Het bestuur van het clubhuis is dus op zoek naar een nieuwe penningmeester.

De taken van de penningmeester bestaan uit het beheren van de geldzaken van het Clubhuis, verslagen schrijven en het opstellen van een begroting voor het komende jaar. Ook is de penningmeester aanwezig bij bestuursvergaderingen, waarin wordt gesproken en gebrainstormd over het te voeren beleid van het Dovenclubhuis.

Daarnaast is hij/zij ook aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering om tekst en uitleg te geven bij de financiële verslagen.

Het Clubhuis is op zoek naar iemand met enige ervaring op financieel gebied, maar ook iemand die mee kan denken over de uitgaven en of er bezuinigd moet worden.

Spreekt deze functie u aan en hebt u interesse, klik dan door naar het volgende filmpje, waarin in meer detail wordt ingegaan op de taken van de penningmeester. Daarin wordt ook vermeld hoe u contact kunt opnemen met het bestuur.

Het bestuur van het clubhuis is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Dit omdat de huidige penningmeester, Johan van Winsum, na vele jaren penningmeester te zijn geweest, heeft besloten deze functie binnenkort neer te leggen.

Het bestuur zoekt dus een nieuwe penningmeester. Middels dit filmpje maakt het bestuur de vacature bekend.

Het werk van de penningmeester bestaat uit de volgende werkzaamheden: het bijhouden van de dagelijkse mutaties van de kas- en girorekening, het voeren van financiele correspondentie, het opstellen van een driemaandelijkse balans en het opstellen van een winst- en Verliesrekening. De penningmeester bewaakt het budget van de verschillende commissies en de in- en verkoop van het buffet.

In overleg met het bestuur stelt de penningmeester jaarlijks een financieel jaarverslag op en maakt een begroting voor het nieuwe jaar. Het jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden (tijdens de Algemene Ledenvergadering) en aan de gemeente Groningen. De penningmeester onderhoudt ook de contacten met de gemeente.

Ook de vrijwilligersvergoedingen, het salaris van de beheerder en het afdragen van belasting vallen onder de verantwoordelijkheden van de penningmeester.

De penningmeester is aanwezig bij bestuursvergaderingen om mee te praten en te denken over het beleid van het clubhuis. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de penningmeester aanwezig om de leden toelichting te geven bij financiele verslagen.

Wij vragen iemand die:

• beschikt over teamgeest en kan samenwerken,
• enige juridische kennis heeft en inzicht heeft in wat wel en niet kan op het gebied van het stichtingsleven
• weet heeft van marktgerichte prijsvorming en die al naar gelang het beschikbare budget het clubhuis op gelijke voet kan laten functioneren met andere organisaties.
• kan inschatten wanneer uitgaven kunnen worden gedaan en wanneer er moet worden bezuinigd.
• beschikt over inlevingsvermogen en gevoeligheid voor de behoeftes van de achterban en het clubhuis in het algemeen.

Spreken de werkzaamheden u aan en denkt u over de benodigde vaardigheden te bechikken, neemt u dan via e-mail contact op met het bestuur op het volgende adres: dovenclubhuis@gmail.com
In uw e-mail graag uw ervaring en uw motivatie vermelden.
De functie zal ingaan per 2012, graag uw sollicitatie insturen voor 15 december 2011. Het bestuur zal dan contact met u opnemen.