Een droeve bericht, dat onze trouwe IC-lid Berend Beekhuis

op zondag 9 augustus 2015 op 96 jarige leeftijd is overleden.