Op 30 november 2013 wordt de Landelijke Contactdag weer georganiseerd door Nederlandse Christelijke Bond voor Doven en Interkerkelijk Dovenpastoraat.


Bestemd voor alle doven en alle IC-leden, voorgangers, belangstellenden, etc. Georganiseerd door NCBD en IDP samen.

Plaats van samenkomst is Kerkelijk Centrum de Ark, Heijendaal 10, 6715 JM Ede.

Enkele bijzonderheden: 
1. Het onderwerp: Sociale Media
2. Er is kinderoppas aanwezig
3. Toegang is gratis. Er wordt voor een lunch gezorgd.
4. Tijd: Van 10.00 uur – 15.30 uur

Natuurlijk vragen we om u even aan te melden: bij het secretariaat van de NCBD: info@ncbd.nl

Dit keer hebben we gekozen voor thema: Social Media.

Veel informatie komen bij de slechthorenden en doven meestal niet via gesproken woord, maar via visuele woord.
Wat is visuele woord……gebarentaal, krant, tv en tegenwoordig de geweldige uitvinding…computer.
Dove en slechthorende mensen kunnen tegenwoordig veel informatie halen uit de internet en de contacten onderling via mobiel, smart Phone en internet zoals facebook.

Op deze dag willen we laten zien hoe we Social media kunnen gebruiken in de kerk.
In de ochtendgedeelte is er toneelvoorstelling Social Media van toen naar nu en over de voordelen en nadelen van Social Media. 

De middaggedeelte bestaat uit twee keuzes:
De eerste keuze is Geo caching. Met gps gaat u in de buitenlucht zogenaamd schat zoeken in dorp Ede. 
En de tweede keuze is: welke middelen kunt u gebruiken van Social Media in de kerk. 

Komt allen, het zal interessante dag worden.
Dit jaar is er voor het eerst kinderopvang aanwezig. 
Graag opgeven met hoeveel u komt voor de lunch en of de kinderen meekomen voor de kinderopvang.