Op zondag 24 februari 2013 is er in het activiteitencentrum van de Woonvorm voor Doven in Groningen een kerkdienst.

Deze dienst begint om 10.00 uur.
De voorganger is Ds. A. Dingemanse, dovenpastor voor het Noorden.

We willen iedereen hartelijk uitnodigen om deze dienst bij te wonen.
Deze dienst is aangepast, zodat doven en slechthorenden het goed kunnen volgen,
maar natuurlijk zijn horende mensen ook van harte welkom.

De dienst vindt plaats in:

De Noorderbrug (Woonvorm voor Doven)
Grote Beerstraat 177
9742 RG GRONINGEN

DAT IS DE ANDERE INGANG VAN DEZELFDE ZAAL  “DRAAKSTRAAT 6” naast het adres Grote Beerstraat 177.

De zaal is ook goed toegankelijk voor mensen met een handicap en voor rolstoelen.