In memorian: Berend Beekhuis (19 november 1918 – 9 augustus 2015)

Een lang leven Er komt eens een einde.
Beekhuis was oud-leerling van het Instituut voor Doven
H.D. Guyot te Groningen en werkte dan als kleermaker.

Later als een zelfstandige ondernemer voor het maken van regenjassen. Sinds 9 juni 1985 is Beekhuis weduwnaar van Giny Scheper. Ze hadden drie kinderen.

In “Ons Bondsblad”, een landelijk tijdschrift van en voor dove christenen, staat geschreven, dat deze afdeling op 22 april 1946 is opgericht en sindsdien is Beekhuis voor lange tijd voorzitter van de NCBD, afdeling Groningen.
De bijeenkomst gebeurde vaak op een zaterdagmiddag, eens per maand.
Vlak ervoor hadden we een kerkdienst, waarin twee onderwijzers en een groepsleider van het Instituut te Groningen voorgingen.
Beekhuis reisde als afgevaardigde voor afdeling Groningen eens per jaar voor het bijwonen van de vergadering van het Hoofdbestuur van de NCBD. Hij ergerde zich vaak om weinig begrip van enkele horende hoofdbestuursleden.
Deze mensen wisten volgens Beekhuis niet goed, wat het is om doof te zijn.
De afdeling Groningen van deze bond had mevrouw Vink-van Til, een horende secretaresesse, die een dove zus had. 
Zij begreep heel goed hoe de situatie is in de dovenwereld.
Hierdoor is er een prettige samenwerking mogelijk.
Om nuttig te maken voor de afdeling bedacht Beekhuis onderwerpen zoals lezingen en spelletjes en deze bracht hij tot uitvoering.
Hij verzorgde samen met mevrouw Vink een jaarlijks uitstapje dat vaak in de smaak van de leden viel.

In 1967 is er een Interkerkelijke Commissie van het dovenpastoraat in de provincie Groningen van de grond gekomen dankzij de inzet van de Stedelijke Raad van kerken te Groningen en het Koninklijke Instituut voor Doven en de N.C.B.D. gezamenlijk.
De eerste ouderlingen in de geschiedenis van het Nederlandse Dovenpastoraat waren: de heren Berend Beekhuis en Harm Terpstra te Groningen, die respectievelijk op 19 februari en 5 maart 1967 in dze hoedanigheid zijn bevestigd vanuit hun eigen kerkelijke gemeente.
Tot 8 februari van deze jaar 2015 bezocht de heer Beekhuis trouw de dovenkerkdiensten.

In oktober 1969 nodigde de heer A.M. van Weele, toen maatschappelijk werker voor oud-leerlingen van het instituut, enkele dove bestuursleden van drie dovenverenigingen (Noord-Nederlandse Doven Vereniging (NNDV), Nederlandse Christelijke Bond voor Doven, afdeling Groningen (NCBD) en Noordelijke Doven Sport Vereniging (NDSV) uit om te praten over een nieuw clubhuis voor alle doven in Groningen.
Berend Beekhuis werd gevraagd om secretaris van de commissie voor het clubhuis te worden en hij nam deze functie aan.
Dank zij het “Koninklijk Instituut voor Doven H.D. Guyot” was het clubhuis spoedig gevonden in een eeuwenoud te huren pand aan de Kleine Leliestraat 12 te Groningen.

Henk Betten