IC “Groningen”: “Startzondag”

Uitnodiging Startzondag en Drieprovincïendienst op 02 september 2018

Voor de Startzondag (3 Provinciën-dienst van Friesland, Groningen en Drenthe)

Op zondag 2 september 2018 in Drachten (Fr.)

Onder leiding van ds. M. Visser, Dovenpastor

 

 Aanvang: 15.30 uur

Kerk open: 15.00 uur.

Voor de dienst schenken we een kopje koffie

Na deze dienst is er tijd om gezellig samen te zijn
en bij te praten onder het genot van een kopje thee of koffie.

We sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd.
(er staat een spaarpot voor een vrijwillige bijdrage in de kosten)

Sluiting: ong. 18.30 uur

Adres van de Kerk: “De Oase”, Ringweg 5, Drachten (Fr.)

Kom,….je bent van harte welkom!

Opgave voor 26 augustus bij anjakwinttillema@gmail.com