IC “Groningen”: mevr. H. Betten-Voortman treedt als ouderling af.

Dorpskerk, Rijksstraatweg 188 te Haren

Volgende week zondag, 11 oktober 2020 zal er een kerkdienst zijn in Haren. 

Maar let op, de aanvangstijd is gewijzigd.
De dienst begint niet om 10.00 uur zoals eerder in het rooster staat.

Het is veranderd in een middagdienst en begint om 15.00 uur.

In deze dienst treedt Hetty Betten – Voortman af als ouderling.

Voorganger in deze dienst is Ds. A. Toornstra, Anneke Kooistra is tolk.

Iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Maar met het oog op de corona maatregelen is het wel nodig je van te voren aan te melden.
Dat kan bij de koster van de kerk dhr. Jan Derk Sluurman;
e-mail:  aanmelden@dorpskerkharen.nl.
En dat moet vóór vrijdag 9 oktober.

Maar jullie mogen je ook aanmelden bij Geesje Tipker (e-mail: dovenpastoraatgroningen@gmail.com), dan geeft zij het door.
Natuurlijk ook vóór 9 oktober.

De dienst wordt gehouden in de Dorpskerk Rijksstraatweg 188 in Haren.