Kerstfeest – Christusfeest
Ook dit jaar staat er bij 25 december in
rode letters
op mijn kalender Kerstfeest
geschreven! En ik weet dat hetzelfde
woord ergens in december vast ook in
rode letters op de kalenders van de IC’s
geschreven staat: Kerstfeest!
Ieder jaar weer is het voorbereiden en
vieren van Kerst een van de hoogtepunten
binnen de activiteiten van onze
IC’s. Dat is heel goed te begrijpen.
Want Kerst is een oud Nederlands woord
voor Christus. Het geloof en al het werk
van de IC’s en het IDP zou niet denkbaar
zijn zonder het komen van Christus. Een
komst die heel bijzonder was. Hij kwam
niet als een machtige sterke held. Maar
Hij kwam als een kwetsbaar weerloos
baby’tje. Dat begin van Hem onder ons,
daar worden we allemaal door geraakt,
dat willen we allemaal groots vieren!

Kerstfeest – groot feest
Ons vieren van Kerst lijkt daarom vaak
op een groot druk kraamfeest. Van alle
kanten komen we bij elkaar om feest te
vieren vanwege een moeder en een
vader met een pasgeboren baby’tje.
Dat baby’tje ligt met mooie kleertjes aan
in een klein babybedje, alles is versierd,
er zijn lekkere hapjes en drankjes.
Wij die op bezoek komen hebben ook
mooie feestkleren aan. We kijken blij,
gebaren, spreken en zingen mooie
woorden van geluk, vrede en zegen.
En natuurlijk hebben we cadeautjes bij
ons voor dit nieuwgeboren meest
bijzondere kind dat we ooit hebben
gezien: Jezus de Christus.
Zijn komst vraagt elk jaar weer om één
groot feest bij ons en op heel de aarde!

Kerstfeest – bescheiden feest
Tegelijk: Kerst lijkt dit jaar, vanwege
maatregelen om besmettingen met Covid19
te voorkomen, meer een bescheiden
feest te worden. Thuis, in de familie, in de
buurt, in de kerk, in de IC’s … veel van wat
we elk jaar gewend zijn om van Kerst een
groot feest te maken kan niet doorgaan of
maar heel bescheiden. Opeens staan we
voor de vraag: hoe moeten we het dit jaar
in vredesnaam aanpakken? Hoe vieren we
tòch dat mooie grote feest maar dan wel
op een bescheiden manier?
Misschien helpt het om dan eerst weer
eens het Kerstverhaal te lezen.
Lees hoe bescheiden het eraan toegaat
rondom de geboorte van Jezus.
Ze hebben rondgetrokken door Bethlehem.
Overal hebben ze aangeklopt. Maar er is
nergens plaats voor een vrouw en een man
die bijna hun kindje krijgen. Een stal voor
de dieren is het bescheiden plekje dat
overblijft voor de bevalling. Het baby-bedje
is een kribje, een voerbakje voor de dieren.
De babykleertjes zijn wat doeken die om
het baby’tje worden heengeslagen. Het
kraambezoek bestaat uit wat herders die in
werkkleding gehuld zonder cadeautjes
langskomen. Lekkere hapjes en drankjes?
De nieuwe ouders hebben het niet in huis.

Kerstfeest – hemels feest
O ja, lees vooral ook dat er engelen zijn met
groot nieuws: de Heiland is geboren, en
lees waar dit Christuskind gevonden kan
worden en hoe je zijn geboorte kan vieren:
ga, zoek en vind in het Kind in de kribbe
jouw Heiland en lees dat je dan Hem vindt
die zelf is gegaan en is gaan zoeken om jou
te vinden! Èn geloof: als Hij jou gevonden
heeft is het één groot feest in de hemel!