Op zondagmiddag 20 januari 2019 zal de gezamenlijke dienst tussen GKv en IC gehouden worden in Oosterkerk, E.Th.A. Thuessinklaan, Groningen.

De dienst begint om 14.00 uur, waarin voorgaat ds. E. Leeftink. De tolk is ook aanwezig.

De dovencommissie van GKv is samen gegaan met het IC en nu zijn ze dus een groep.

Na de dienst is er gelegenheid om samen kop koffie/thee te drinken met taart.

Tenslotte is er nog een korte gemeenteberaad met informatie over hoe we verder gaan. Iedereen mag daar vraag stellen en zijn/haar mening geven.

Bij deze nodigen ze jullie uit om daarbij aanwezig te zijn.