Op zondagmiddag 16 september 2018 wordt de gecombineerde dienst gehouden in Ned. Hervormde Kerk (PKN), Hoogeweg 2, Dorkwerd onder leiding van ds. M. van Heijningen met tolk erbij.

De dienst begint om drie uur ’s middags.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten.