Stichting Clubhuis voor Doven

De dienst die gepland stond voor zondag 22 november in de Noorderbrug gaat niet door.
Het lukt niet om bij de Noorderbrug een dienst volgens de strenge corona regels te houden.
Daarom zijn de overledenen al in de dienst van 8 november herdacht.