Voorgelezen door Henk Betten bij Jozef Israëlsstraat 18A-II
Henderiena Cohen is de zus van Hertog, Esther en Sara Cohen. Zij is geboren in september 1886 in Loga, een plaatsje in Oost-Friesland, over de grens bij Winschoten. Ze is het zevende kind van het gezin. Henderiena is gehandicapt, bovendien is ze doof is en later ook veelal bedlegerig. Haar zussen hebben voor haar gezorgd. Henderiena is ongehuwd gebleven. Over haar leven in Duitsland is verder niets bekend. Onder de dreiging van de Jodenvervolging is zij met haar broer Hartog en zussen Sara en Esther in het voorjaar van 1939 naar Groningen verhuisd. Ze wonen daar in de Jozef Israëlsstraat 18a, samen met de familie Cohen-Altgenug, een gezin met vijf kinderen en oma in huis. Op dit bovenhuis hebben dus enkele jaren 12 personen samen geleefd, dat moet heel moeilijk zijn geweest. Henderiena wordt begin maart 1943 weggevoerd naar Westerbork, een week later gedeporteerd naar Sobibor en kort daarna vermoord, op 56 jarige leeftijd. Alleen hun jongste zus Rahel heeft ternauwernood Auschwitz overleefd en heeft later nog nakomelingen gekregen.

Misschien zijn er lezers op deze website die meer weten over andere dove joodse Groningers? Dan graag doorgeven aan Henk Betten: e-mail: henk.betten@home.nl