Dove mensen van lang geleden, zo tussen 1940 en 1997, probeerden het felbegeerde Elfstedenkruisje tijdens de ruim 200 kilometer lange route te pakken. Tot in 1997 waren Hofmeester en Van der Werf beiden uit Sneek, Piet Bouma (1986) uit Groningen, een Fries om ûtens, en mijzelf er niet in geslaagd. Zij hadden één maal of enkele malen geprobeerd om de Elfstedentocht helemaal te schaatsen. Helaas liep het door verschillende oorzaken mis: de hevige botsing in het donker met een uit Dokkum aankomende schaatser op een kruising te Bartlehiem, de oververmoeidheid te Harlingen, het natte pak, de lelijke val op het ijs, enkele blessures onderweg en ook door de late vertrektijd.

 

Op 4 januari 1997 kan het niet helaas meer worden gezegd! Schelte Keizer, geboren te Leeuwarden, wist de Tocht der Tochten te volbrengen. Hij was de éérste dove Fries en zou misschien ook als alleréérste dove Nederlander zijn die het felbegeerde Elfstedenkruisje wist te pakken! Dat was 25 jaar geleden!

 

 

 

 

 

 

Mijn kort verslag van Henk Betten:    Je vroeg me gisteravond of ik mee had geschaatst. Ja, op 18 januari 1963. Met mijn collega van de Postbank te Den Haag vertrok ik ’s morgens om 8 uur. Het was door de conditie van het ijs moeilijk te schaatsen. Om 12 uur kwam ik in Sloten. Er is mij dan gezegd dat de controlepost te Stavoren gesloten werd. Dus einde Elfstedentocht voor mij. In Sloten was er in deze tijd geen openbaar vervoer. Dan lopend naar Woudsend. Op het ijs was er veel sneeuw, daardoor moest ik mijn Friese doorlopers losmaken. Daar was wel een bus die me naar Sneek bracht.