Gebarencursussen

Deadline voor het aanmelden is vrijdag 6 januari 2023

De Nederlandse Gebarentaal (NGT)
De NGT is een visuele taal. Dat wil zeggen dat deze taal zichtbaar wordt via de handen, mimiek en lichaamshouding in ruime zin. Cursisten die Gebarentaal willen leren moeten, visuele, motorische en expressieve vaardigheden ontwikkelen.

De NGT is een volwaardige taal, waarvan de grammatica verschilt van het Nederlands. De volgorde van gebaren in een gebarenzin is anders dan de volgorde van woorden in een Nederlandse zin. Het leren van de NGT kan betreft inzet en tijdbesteding vergeleken worden met het leren van een vreemde (gesproken) taal.

Voor wie zijn deze cursussen bestemd?
De cursus NGT is bedoeld voor algemeen belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het leren van een echte taal: de taal van Dove mensen. De modulen sluiten aan bij de modulen Taalvaardigheid, die gegeven worden op de opleiding Tolk/Docent NGT aan de Hogeschool van Utrecht.

Cursusinformatie
In samenwerking met Koninklijke Kentalis organiseren we een cursus Nederlands Gebarentaal. Deze cursus wordt gegeven door een dove docent van de Kentalis Academie.

Er zijn twee soorten cursussen:
* Doorbraak – één basismodule met vijf bijeenkomsten (totale tijdsinvestering 40 uren).  Minimum aantal deelnemers: 8, maximaal 16 deelnemers.
* Tussenstap I – één vervolgmodule met zes bijeenkomsten (totale tijdsinvestering 45 uren) Minimum aantal deelnemers: 12, maximaal 16 deelnemers.
Voor beide modules geldt dat voorafgaan de groepsbijeenkomsten online voorbereidingsopdrachten gedaan moeten worden.

Bewijs van Deelname
Na het afloop van de cursus krijgt een deelnemer een Bewijs van Deelname voor deelgenomen cursus.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie