Op Goede Vrijdag 29 maart 2013 houdt de dienst in de vergaderzaal van het Clubhuis, Munnekeholm 4, Groningen.

Dienst “Het lijden en sterven van Jezus”
Voorganger is de heer A.H. Hilbers met tolk erbij.
De dienst begint om half 8 ’s avonds.
Na de dienst geen koffie/thee!!!!!!