Op zondagmorgen 14 april 2013 wordt de dovenkerkdienst gehouden in het Clubhuis voor Doven, Munnekeholm 4, Groningen.

De voorganger is de heer A.H. Hilbers uit Groningen in plaats van ds. H. Menkveld.
De tolk zal ook aanwezig zijn.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken.