Column Dennis – Januari 2012

Dennis heeft het deze keer over de bestuursvergadering in België. Ging alles goed? Wat is er zoal besproken tijdens deze bestuursvergadering?

Gelukkig nieuwjaar! Ik hoop dat jullie een goede jaarwisseling hebben gehad.

Dit is de eerste column in 2012. De vorige keer heb ik het gehad over mijn werk in EUDY. Nu ga ik het specifiek hebben over de bestuursvergadering van 9 en 10 december in Brussel, België.

We vergaderen altijd twee volle dagen, op vrijdag en zaterdag. En dan gaan we ’s avonds altijd iets gezelligs doen, bijvoorbeeld uitgaan met Belgische dove jongeren. In verband met onze tijdschema is dat deze keer iets anders gegaan. We hebben op zaterdag en zondag vergaderd en vrijdag was een voorbereidingsdag. Dat was speciaal voor onze nieuwe bestuursleden. Tijdens de ALV in oktober in Madrid, Spanje, zijn we van 5 naar 7 bestuursleden gegaan. Er moesten 4 bestuursleden worden gekozen. Samen gingen we dus op vrijdag bespreken wat EUDY is en wat er allemaal is. Zaterdag begon het echte werk!

Zaterdags hadden we de belangrijkste punt al: het verdelen van de taken. De rollen in het bestuur zijn voorzitter (Engeland), vice-voorzitter (Italië), secretaris (Nederland), penningmeester (Griekenland), bestuurslid PR (Finland), bestuurslid politieke terrein (België) en bestuurslid kampen (Spanje).

Grappig was dat een bestuurslid niet kon komen omdat hij ziek was. Maar toch hebben we even overlegd met elkaar door gebruik te maken van webcams. We hebben de belangrijkste zaken van de vergadering even besproken. Makkelijk, zo’n technologische oplossing!

Het bijzondere was ook dat onze werkgroepen (historie, onderzoek en ontwikkelingslanden) ook naar Brussel zijn gekomen om te vergaderen. Op een moment zijn we een uurtje bij elkaar gaan zitten om samen te bespreken om te kijken wat EUDY als geheel precies is en hoe we samen gaan werken.

Er wordt ook een nieuwe werkgroep opgericht. Een enthousiasteling uit België wil graag een Europese Dove Studentenunie vormen. Dit wil hij graag onder EUDY als werkgroep doen. Dan wil hij studentenverenigingen voor doven in Europa met elkaar in contact brengen, eventueel zich sterk maken voor de rechten van doven op universiteiten en hogescholen, tolken en andere voorzieningen. Dit wordt nu nog niet officieel opgericht, eerst is er een aandachtsgroep (focus group) die gaat kijken wat voor doelen de werkgroep zou moeten hebben en wat voor werk het gaat uitvoeren. Als alles klaar is, wordt deze als voorstel ingediend tijdens de ALV in Bosnië en Herzegovina.

We hadden ook gasten uit Litouwen. Litouwen heeft op dit moment geen landelijke vereniging voor dove jongeren. Deze gasten willen dat wel graag, maar weten niet zo goed hoe dit moet. Daarom wilden ze graag meekijken en praten met ons. Ze zijn hierdoor erg enthousiast geworden en hadden erg veel zin om terug te gaan om daar een vereniging op te richten. We wensen hen veel succes!

Waar hebben we eigenlijk vergaderd? EUD heeft een kantoor in Brussel, waar we ook gebruik van mogen maken. We hebben een erg goed contact met EUD, we werken veel samen en we wisselen informatie uit. We hebben ook besproken wat we in 2012 graag willen gaan doen.

De volgende keer ga ik het hebben over OBESSU (Organisatiebureau van Europese Scholierenunie). Astaande weekend vlieg ik naar Boedapest, Hongarije om daar een vergadering bij te wonen.

Tot de volgende keer!