Clubhuis

Al sinds 1971 zet de stichting Clubhuis voor Doven in Groningen zich in voor de belangen van Doven in Groningen en omgeving. Dankzij onze contacten bereiken we meer dan 1000 doven in de kop van Drenthe, Oost-Friesland en heel provincie Groningen. Hieruit kunt u dus concluderen dat de stichting een breed draagvlak heeft.

Om wat voor soort werk spreken we dan? De stichting zet zich in voor de belangen van de doven binnen een straal van 50 km van Groningen. Dit doet zij door gesprekken te voeren met de gemeente Groningen, inspraak te krijgen binnen het platform van WMO en de Stichting is een officiële afgevaardigde binnen het Dovenparlement van de landelijke organisatie voor doven, de Dovenschap. Ook binnen het Clubhuis zelf doet het bestuur veel werk: contacten onderhouden met de verenigingen en de achterban, de doven een kans bieden om zichzelf te kunnen zijn binnen een gelijkwaardige omgeving en via de vele commissies probeert de Stichting zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, met een educatief tintje. Zo zijn er lezingen, workshops, excursies, etc.

Al jarenlang biedt de Stichting Clubhuis voor Doven, gesitueerd aan Munnekeholm 4, doven van alle leeftijden een kans om de Nederlandse Gebarentaal te kunnen gebruiken binnen een gelijkwaardige omgeving. Dankzij de ligging van de Guyotschool voor doven in Haren en de rijke dovenhistorie dat teruggaat tot 250 jaar kent de Stichting een actief verenigingsleven. Dankzij deze verenigingsleven kunnen veel doven, in alle leeftijden en interesses, terecht bij het Clubhuis.

Dankzij de aangesloten verenigingen, commissies en eigen activiteiten is het Clubhuis gemiddeld 5 keer per week open, waarvan twee keer zeker wekelijks. Maandagavond is er een instuif van 19.30 tot 24.00 uur.

Het bestuur

geen foto
Secretaris Maaike SpitPenningmeester Leonie BloemBestuurslid Jan Willem van Mansvelt

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor gemaakte onkosten dan wel vacatiegeld.

RSIN nummer
003073427

Werkplan, jaarverslag en organogram
Werkplan 2021
Jaarverslag 2020
Organogram Clubhuis 2018