Clubhuis.nl

Clubhuis.nl

Commissie clubhuis.nl, we zijn voor het nieuws, presentatie, opname, etc. Dus we zijn vrijwilligers en we willen, dat er nog meer vrijwilligers bij komen.
Huidige personen zijn: Joep, Dennis, Arjen, Adrie en ik én er is ook een poosje geleden een nieuwe bij komen, dat is Bernd.

Wat we allemaal kunnen doen: opname, monteren, presenteren, enzo. We kunnen ook andere dingetje doen bijv. Kookprogramma, quizprogramma, spelprogramma, dus iets, die  nieuw en fris zijn. Als jullie belangstelling hebben, kan via clubhuis.nl@gmail.com mailen< dan kunnen we bespreken en is het ook mogelijk om met ons een keer meedraaien, zodat je zelf proeven of je daadwerkelijk ook belang hebt.
Dus welkom.