IC “Groningen”:

IC “Groningen”:

Op zondag 27 juni 2021 zal er weer een dienst in het clubhuis voor doven zijn.
In deze dienst zal mevrouw E. de Vries voorgaan met tolk. De dienst begint om 10.00 uur.

We willen na afloop van de dienst ook weer samen een kopje koffie of thee drinken,
daarbij natuurlijk wel proberen de anderhalve meter regel te handhaven.

Ook is het noodzakelijk om je wel te voren aan te melden, dit graag vóór vrijdag 25 juni 2021
aan secretaresse G. Tipker, email: dovenpastoraatgroningen@gmail.com.

Adres: Clubhuis voor Doven, Munnekeholm 4, Groningen.

IC “Groningen”: dovenkerkdienst op 30 mei 2021 in Clubhuis

IC “Groningen”: dovenkerkdienst op 30 mei 2021 in Clubhuis

In het rooster staat voor a.s. zondag 30 mei 2021 een dienst in het clubhuis.

Deze dienst gaat door!!!
Het clubhuis is weer open, dus kan de dienst doorgaan.
We zullen dat natuurlijk helemaal corona proof doen.
Daarom willen we ook graag van te voren weten hoeveel mensen er komen.
Aanmelden uiterlijk 28 mei : dovenpastoraatgroningen@gmail.com

De dienst is op zondag 30 mei 2021 in het clubhuis voor doven, Munnekeholm 4 in Groningen.
De dienst begint om 10.00 uur, voorganger is ds. A Dingemanse.

 

IC “Groningen”: Vier-provinciën dienst op 6 juni 2021 in Zwolle

IC “Groningen”: Vier-provinciën dienst op 6 juni 2021 in Zwolle

Ik (secretaresse Geesje) heb bericht gekregen van IC Overijssel over de 4 provinciedienst, welke door hun geregeld wordt.
Er mogen mensen aanwezig zijn bij deze dienst,
maar dan wel van te voren aanmelden.
Dit kun je misschien het beste zelf doen
bij secretaris@icoverijssel.nl,
want dan krijg je een bevestiging of je
 er nog bij kunt.
De dienst is ook thuis online te volgen. Je kunt alle informatie vinden in onderstaand bericht.
Hartelijke groeten, Geesje Tipker.

Op 6 juni 2021 om 16:00 uur (in plaats van 17:00 uur) is er de 4-provincie dienst in de Jeruzalemkerk te Zwolle.
De dienst wordt geleid wordt door ds. M. Visser.
Als je in deze dienst aanwezig wilt zijn, dan graag aanmelden
(vóór vrijdag 28 mei 2021, om 18:00 uur) bij secretaris@icoverijssel.nl.
Daarna krijg je een bevestiging.

LET OP:
Het is verplicht om in het kerkgebouw een mondkapje te dragen.
Deze plicht geldt alleen als gemeenteleden zich verplaatsen binnen het kerkgebouw.
Het mondkapje mag weer worden afgedaan, zodra iemand zijn zitplaats heeft ingenomen.

Van harte welkom om de dienst vanuit huis te volgen;
https://www.youtube.com/channel/UCqywvXSrs_gFqoakIvO0vYg.

Vóór of na dienst is er geen gelegenheid voor koffiedrinken.

De avondmaalsviering wordt coronaproof gehouden volgens onderstaand protocol:
De diakenen hebben met inachtneming van de coronamaatregelen van tevoren de stukjes brood klaargemaakt en
op een afgedekt bordje klaargezet op de avondmaalstafel.
Hetzelfde geldt voor de wijn: de wijn wordt ook van tevoren in kleine cupjes geschonken en
afgedekt in een houder klaargezet op de tafel.
De predikant breekt een apart stuk brood in een paar stukjes, maar deze worden niet uitgereikt.
Hetzelfde geldt voor de wijn: de predikant schenkt wijn uit, maar dit wordt niet uitgereikt.
De deelnemers komen ook niet naar voren om plaats te nemen aan de tafel:
Na het breken van het brood volgt de uitnodiging:
degenen die willen deelnemen aan het avondmaal worden verzocht op te gaan staan.
De diakenen gaan dan met de klaargezette stukjes brood door de kerkzaal en
geven een stukje brood aan de deelnemers, die vervolgens weer kunnen gaan zitten en het stukje brood eten.

Voor de wijn geldt hetzelfde: degenen die deelnemen worden verzocht te gaan staan en
de diakenen delen de cupjes wijn rond aan de deelnemers, die vervolgens kunnen gaan zitten en de wijn drinken.
Wanneer alle deelnemers de wijn hebben gedronken, halen de diakenen de lege cupjes weer op.

Mochten er gasten zijn die alcoholvrije wijn willen, dan kan daarvoor worden gezorgd.

En verder:
In de diensten worden de Psalmen en liederen gezongen door een zanggroep van 3 personen.
De overige kerkgangers zingen dus niet mee in de dienst.

De collecten tijdens de dienst zullen worden bestemd voor de vertaling van de Bijbel in NGT.
Het gaat dan om de Avondmaalscollecte en de collecte bij de uitgang (3e collecte).

Vóór en de dienst is er geen samenzijn of koffiedrinken.

Vragen? Stuur een bericht naar secretaris@icoverijssel.nl.

IC “Groningen”: Bijbelkring

IC “Groningen”: Bijbelkring

Beste allemaal,
Door corona konden we helaas minder vaak bij elkaar komen als Bijbelkring.
Daarom heeft ds. M. Visser ik twee extra Bijbelkringavonden afgesproken!

Jullie zijn van harte welkom in de Fonteinkerk (Eikenlaan 255) op:
* maandag 31 mei, 19.30 – 21 uur: a.u.b. opgeven bij ds. M. Visser, T 06-57423270
Email: gebarendominee@outlook.com  vóór zaterdag 29 mei 2021.
* maandag 14 juni, 19.30 uur – 21 uur: a.u.b. opgeven bij ds. M. Visser, T 06-57423270
Email: gebarendominee@outlook.com  vóór zaterdag 12 juni 2021.

Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar.
Tot ziens op de Bijbelkring.

“IC Groningen”: “Bijbelkring op 10 mei 2021”

“IC Groningen”: “Bijbelkring op 10 mei 2021”

Beste deelnemers van de Bijbelkring,

Goed nieuws:
Op maandag 10 mei 2021 kunnen we  –” eindelijk”–  weer Bijbelkring doen met elkaar!

Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als gebarendominee.

Uiteraard houden we ons wel gewoon aan de coronaregels:
* mondkapje bij binnenkomst en bij vertrek
* 1,5 meter afstand van elkaar
* Heb je klachten, dan blijf je (helaas ☹) thuis.
* Van te voren moet je je opgeven. Dat kan bij ds. Martin Visser, gebarendominee,
   SMS 06-57423270 en Email: gebarendominee@outlook.com en
   graag vóór zaterdag 8 mei 2021.

We gaan samen kijken naar een nieuwe code/teken: de vlieger.

Die heeft te maken met de Heilige Geest.