55plus: ‘Mens je erger niet-spelwedstriijd’

Afgelopen woensdag 14 december jl hebben wij weer lekker genoten met spel. Totaal aanwezigen 59! 28 deelnemers(sters) gingen meedoen aan spel met afvalsysteem van 2 van vier gaan eraf. De overgebleven 2 personen gingen naar volgende groep. Wij hebben vier tafels dus. En zo gingen de spelers(sters) met rode wangen erbij. Dus rekenkundige personen moeten getallen toch weten. Uiteindelijk  waren 4 finalisten Annie v H, Grietje B, Johanna en Klaske V. Ze vochten om de eerste vol 4 pionen binnen, daarna tweede, derde en vierde. En zo is de winnaar uitgeroepen: 1 Annie v Haag, 2 Grietje Bouma, 3 Johanna Kuiper en 4 Klaske Vijfschaft. Ook hebben wij vier prijzen vanuit Knolfabriek uitgereikt.

Over biljarten (inhaalprogramma) groep A kampioen Albert Kruijer en nr 10 Anjo Ruben terug naar groep B. Groep B kampioen Piet van Dijk naar groep A. Groep A nr 8 Gerrit Jager en nr 9 Auke Kuitert strijden tegen groep B nr 2 Klaas Hemmes en nr 3 Jan Kamstra. Elk speler 3 wedstrijden gespeeld en uiteindelijk bleven Gerrit J en Auke K zitten bij groep A en Klaas H en Jan K bij groep B. Nou kampioenen alvast gefeliciteerd met overwinning na spannende wedstrijd in het jaar 2016.

Iedereen gingen wij om half drie tevreden naar huis. Tot volgende week woensdag 21 december as met Kerstdrive onderonsje!