Woensdag 9 september jl hebben wij weer gezellig eenvoudig bijeenkomst, wel afstand! Totaal 19 personen aanwezig. Ook opnieuw regels uitleggen met eenrichtingsverkeer, daarna één minuut voor Rein Stokla, Hennie vd Wal en Henny vd Veen. Verder Jelle Jan mij overnam om iets quiz ‘Weetjes’ uit te leggen. Dood eenvoudig … de vraag met regel lezen dan twee foto’s goed kijken en moet je kiezen links of rechts. Dan moet je kruisje invullen. Dus 60 vragen na 30 vragen kwartier pauze daarna verder afmaken in elk 20 seconden lezen. Prachtig. Na afloop antwoorden gaf Jelle Jan die en dat uitleggen wel interessant om uit te horen. Daarna Jelle Jan en Roelof even snel nakijken met standen.

Verder bedankte ik Jelle Jan om dank met voorbereiden quiz voor ons doen.
Daarna flink schoonmaken stuks 6 mensen hier en daar, ook bedankt!

De volgende bijeenkomst op woensdagmorgen 23 september as bovenzaal om half 10 tot 1 uur.
Wel opgeven … !