Vierprovinciëndag in Drachten

De IC-Friesland nodigt u/jou van harte uit voor de Vierprovinciëndag, die gehouden wordt op D.V. zondag 7 juni 2015 in de PKN-kerk “De Oase”, Ringweg 3, Drachten.

We hopen u/jou vanaf 15.30 uur welkom te heten op bovengenoemde locatie.
De koffie staat klaar.

Om 16.30 uur begint de kerkdienst met voorganger Ds. A. Dingemanse, dovenpredikant uit Zwolle.
Tijdens de dienst zullen we het avondmaal met elkaar vieren.

Om 18.00 uur is er een broodmaaltijd.
Omdat we het ontmoeten belangrijk vinden, zullen we daarna onder een kop koffie met elkaar kunnen napraten.

Het IC kijkt met belangstelling uit naar uw/jouw komst en hopen u/jou te ontmoeten op 7 juni 2015 in Drachten.

Graag opgeven bij:
Annamarie Hogenhuis, email: annamarie.mulder31@gmail.com of 
per post: Keimpemastius 43, 8925 JS LEEUWARDEN.