Ouderencommissie

De ouderencommissie is aangesloten bij de Stichting Clubhuis voor Doven en werkt nauw samen met de  soos voor 55plussers en ouder, genaamd de Leliesoos.

Deze ouderencommissie is in 2003 opgezet door een van de bestuursleden van de Stichting Clubhuis voor Doven . Zij streeft er naar o.a. meer inspraak voor dove ouderen, leefbaarheid voor dove ouderen en het geven van informatie op het gebied van de ouderenproblematiek zoals o.a. geschikte woningen, aanpassingen bv. Domotica (lichtbel, tv-camera bij de voordeur e.d.

De ouderencommissie bestaat uit 6 leden:
* Adri Miedema – contactpersoon ouderencommissie
* Auke Kuitert – contactpersoon Leliesoos
* Hetty Betten – dagopvang Bernlef
* Elly Meijer
* Roelof Meijer
* Aaltje Post-Sluyzer

Ideeën zijn welkom. Neem dan contact (mondeling of per mail) op met Adri.

Contactadres Adri:
adrimiedema@gmail.com