Doofvriendelijk Groningen

doofvriendelijk

De missie van de kerngroep is de stad Groningen in al haar facetten toegankelijk te laten zijn voor doven, daarnaast vindt de kerngroep dat ieder burger van Groningen recht heeft om om te gaan met Doven of kennis te nemen van Dovencultuur en/of de Dove Groningers.

Dit doel willen we bereiken door:

• De burgers in de stad Groningen te informeren omtrent ‘doof zijn’.
• Daarnaast willen we de drempels verlagen die door het verschil in communicatie (Gebarentaal en spreken met stem) bestaan in de stad Groningen en omgeving.

Door middel van verschillende culturele activiteiten zal het ‘doof zijn’ zichtbaar gemaakt worden. Gebarentaal neemt hierin een grote plaats, omdat het een visuele taal is. De werkgroep wil niet alleen laten zien dat Gebarentaal bestaat. Zij wil tevens de drempels verlagen die in de maatschappij bestaan door het taalverschil.

Resultaat dat de kerngroep voor ogen staat is een Doofvriendelijk Groningen, waarin Dove Groningers gelijkwaardige mogelijkheden hebben als andere Groningers, met betrekking tot deelname aan het maatschappelijke leven. (onderwijs, werk, café of theaterbezoek, zorg, dienstverlening etc.)

Mailadres: doofvriendelijkgroningen@gmail.com

Let’s Gro 2018

Tolk gebarentaal aanwezig

2 november

Gebarenboom – 12.30 tot 13.30 uur – Let’s Gro tent, grote markt
Dudok aan het diep – 16.00 tot 17.30 uur – Turfsingel
Toegangelijk Groningen – 19.30 tot 21.30 uur – Stadshuis
Sleutels van Stadsgeluk – 19.30 tot 21.00 uur – Groninger Forum Bibliotheek, Boterdiep

3 november

Doe Maker 4 Kids – 10.00 tot 12.00 uur – Let’s Gro tent, Grote Markt
Rondleiding Stadshuis – 10.00 tot 11.00 uur – Stadshuis – Aanmelden verplicht
Rondleiding Stadshuis – 11.00 tot 12.00 uur – Stadshuis – Aanmelden verplicht
Je smartphone de baas – 13.00 tot 14.00 uur – Grand Theatre
Go to moon – 14.00 tot 15.45 uur – Waagplein
Interview met burgermeester – 16.00 tot 16.45 uur – Grand Theatre

Klik hier boor meer info en aanmelden