Van karige schuilhoek tot gymzaal

Hehehehe wie staat daar op de foto? Zeker Jan Kamstra

heeft altijd belangstelling voor. Bijv. afbreken ergens in de
stad: Grote Markt, nu Violenstraat enz.


(Heb ik tekst overgenomen van Dagblad vh Noorden 10-11-2011):
Oude scholen Violenstraat wijken voor sportcomplex

Een 24 meter hoge sloopkraan hapt zich de komende weken een weg door de gebouwen nummers 2 en 4 in de Violenstraat in de Hortusbuurt. Slechts een deel van het eerste pand blijft staan, de leerlingen van De Borgmanschool, de St. Michaelschool en het H.N. Werkmancollege zich er sportief uitleven in het ontwerp van archinitectenbureau Marlies Rohmer. Buiten schooltijd mogen ook sportverenigingen dat doen. Maar tot eind november trekt de sloop nog vooral bekijks vanwege het stukje Groninger historie dat wordt neergehaald.
Zo huisde op nummer 4 vanaf 1886 een aantal jaren de gemeentelijke Hoogere Burgerschool Groningen met driejarige cursus – ‘voor wie de Rijks-HBS te uitvoerig was’. Leerlingen blokten er dagelijks op gebruikelijke vakken als Nederlands, aardrijkskunde en Frans maar onder meer ook op stelkunde, staathuiskunde, handel en plant- en dierkunde.
Het tweede pand in de Violenstraat was 1885 tot 1921 gereserveerd voor studenten van de ‘op één na oudste Zeevaartschool in ons vaderland’.
Vernieuwen doet pijn, betreurde stadshistoricus Beno Hofman de sloop ervan onlangs nog op Twitter. Groninger directeur gemeentewerken en stadsarchitect Jan Anthony Mulock Houwer (1857-1933) zou er, afgaande op de Groninger Volksalmanak van 1922, waarschijnlijk geen traan om hebben gelaten. In zijn daarin beschreven rede op 7 september 1921 ter gelegenheid van de verhuizing van de school naar een nieuw onderkomen aan het Reitdiep, zag hij het sluiten van de deuren juichend tegemoet..

Reeds sinds vele jaren was er hunkerend naar uitgezien, dat de inrichting, gewijd aan de opleiding van stuurlieden, uit haren schuilhoek aan de Violenstraat te voorschijn zou kunnen worden gehaald (). Het scheen een ijdel droombeeld te moeten blijven. Wat een feestdag is het vandaag!