Van de voorzitter – November 2011

Elke maand zal het bestuur nieuwtjes over het reilen en zeilen in het Clubhuis aan jullie vertellen. De voorzitter Albert Wijbenga zal het woord nemen. De eerste keer gaat over het aantal vacatures bij ons en het werkplan voor 2012!

Hallo, nu volgt een filmpje vanuit het bestuur.

Vanuit het bestuur zal, ik de voorzitter, ons zegje doen. Dit heeft dan als titel ‘Van de voorzitter’. Dit houdt diverse nieuws in; van het bestuur, over de Clubhuis pand zelf. Wij willen graag beginnen met deze item: binnen het bestuur hebben wij een penningmeester. Die wil graag per 2012 gaan stoppen. Dit is erg jammer, hij heeft jarenlang gewerkt. Met betrekking tot de financiën, het maken van jaarverslagen. De penningmeester deed het werk voortreffelijk! Maar het is genoeg voor de penningmeester. Dus zit het bestuur met een probleem. Wij zoeken een nieuwe penningmeester. Als u iemand kent die uitstekend kan omgaan met financiën; geef ons dan de naam. Of nog beter, dat die persoon zelf even contact met ons zoekt. Of u zelf, ook heel goed. Zou u er goed over willen nadenken?

Vervolgens; wij hebben een beheerderscoördinator in dienst, mevrouw Anja de Wilt. Zij wil ook gaan stoppen. Maar het blijkt dat er geruchten de ronde gaan dat het bestuur haar heeft ontslagen. Nee, daar is absoluut geen sprake van! Anja heeft zelf er voor gekozen om de functie neer te leggen. Dus; zij is niet ontslagen door het bestuur. Die geruchten kloppen niet.

Het bestuur heeft ook een werkplan voor 2012. In 2012 willen wij een paar projecten gaan opstarten;
1. Handboek; de bedoeling is dat de gehele structuur van het Clubhuis hierin wordt omschreven. Dat wil zeggen dat een buitenstaander aan de hand van dit boek snel de structuur van de Stichting kan doorgronden,
2. Huiswerkbegeleiding; dit betekent dat leerlingen van de dovenschool in Haren of van het regulier onderwijs naar het Clubhuis kunnen om, na schooltijd,  hier onder begeleiding huiswerk te maken. En ten derde,
3. Folders; het bestuur wil graag nieuwe folders laten ontwerpen en drukken ter vervanging van de reeds verspreide folders,
4. Thema weekend; op 24 november a.s. werken HDG, Dovenclubhuis.nl en Doofvriendelijk samen aan een thema weekend. Dit was in het kader van de 1000-euro project. Voor 2011 is er 250 euro gereserveerd, de bedoeling is dat in 2012 nog andere weekenden zullen komen. Zodat er in totaal 1000 euro aan besteed wordt. Het doel van deze project is om de samenwerking tussen de vele commissies te bevorderen.

Dit was het, wat het bestuur jullie graag wilde vertellen. Tot de volgende keer!