Van de Groninger burgemeester

Op 1 januari hield de gemeente Groningen een nieuwjaarsreceptie voor alle bewoners van Groningen. Ook gingen er een aantal doven hier naartoe. Er zou een tolk aanwezig zijn, maar helaas kwam de tolk niet met als gevolg dat de aanwezige doven de toespraak niet konden volgen. Daarom hebben we gevraagd om de toespraak op papier, zodat we het konden vertalen.

Dames en Heren,

Staat u mij toe om nog even met u terug te blikken op de hoogte- en dieptepunten van de stad Groningen in het afgelopen jaar.
In mei werden de basketballers van de Gasterra Flames kampioen van Nederland. Heel Nederland kon zien dat Groningen niet alleen het beste basketbalteam heeft, maar bovenal dat we de beste basketbalfans hebben.
En in oktober telde Groningen 190.000 inwoners. Een mijlpaal voor de Stad.

Tegenslagen en verdriet waren er ook.
De brand in de Ebbingestraat waarbij een studente omkwam, heeft diepe wonden geslagen in de Groninger samenleving.
De branden bij Knol’s koek en de school in Gravenburg eisten gelukkig géén dodelijke slachtoffers, maar hebben – elk op hun eigen manier –  een enorme impact gehad.

De gemeente zoekt naar hoe we Stadjers kunnen betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk of buurt. Oud-raadsgriffier Dick Vrieling vestigde er bij zijn afscheid de aandacht op dat burgers het belangrijker vinden om serieus genomen te worden, dan dat ze gelijk krijgen.
‘Als de politiek de weg naar de burgers moet zien terug te vinden, gaat het er dus in de allereerste plaats om de burgers serieus te nemen. En dat is heel iets anders dan ze naar de mond te praten.’

Het gemeentebestuur is er voor om belangen tegen elkaar af te wegen. Bestuurders moeten gezaghebbend Nee durven te zeggen. Op voorwaarde dat ze uitleggen waarom er Nee wordt gezegd. En ze kunnen Ja zeggen zodra dát mogelijk is. In ieder geval moet je er als bestuurder actief op uit om de burger te bedienen en dus ook om aan te geven wanneer dat niet kan.
Daarom ben ik er trots op te zijn uitgeroepen tot de meest sociale burgemeester van Nederland vanwege mijn gebruik van de ‘Social Media’. Ook veel raadsleden en wethouders in Groningen maken inmiddels van die Social Media gebruik.
Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van internet nog maar in de kinderschoenen staat. Het kan niet anders dan dat de activiteiten van WikiLeaks gevolgen hebben voor de verhouding tussen overheid en burgers.
Ook bijvoorbeeld Twitter, Hyves en Youtube zullen het overheidsoptreden verder gaan bepalen.  

Bij de politie is men al aardig op weg.
Heel wat agenten twitteren…..Gerda Dijksman inderdaad, maar ook binnen ons korps tot de plaatsvervangend korpschef aan toe. De Regiopolitie Groningen vraagt het publiek om medewerking bij het oplossen van de overvallen van de laatste tijd. Al duizenden Groningers nemen deel aan Burgernet.
Ook camerabeelden vanuit een winkel waar een overval heeft plaatsgevonden en filmopnamen van omstanders, zet de politie sinds kort veel vaker en sneller in. Zo kon de politie eind oktober een man aanhouden die verdacht wordt van de  overval op de Zeeman in de Oude Boteringestraat.
Het filmpje daarover werd op YouTube maar liefst 20.000 keer bekeken, waarna de verdachte zichzelf aangaf op het bureau.

Gemakkelijk zal het voor het gemeentebestuur niet zijn met de bezuinigingen en belangwekkende beslissingen die rond het Forum, de Regio Tram en Meerstad moeten worden genomen. Dames en heren,
In Groningen kun je in een moskee je geloof beleven. Mag je op straat je sexuele identiteit ook tonen. Proberen we burgers op alle manieren te betrekken bij een transparant bestuur van de stad. Wordt eerlijke handel bedreven.
Dat is het Groningen waar ik voor sta!

Ik dank u wel,
Peter Rehwinkel, burgemeester Groningen.