Vacature beheerderscoördinator

Op dit moment is Anja de Wilt de beheerderscoördinator. Maar helaas gaat ze per 1 januari 2012 stoppen. Hoog tijd voor een vacature dus! Lees de takenomschrijving en meld je aan als dit je interessant lijkt!

Stichting Clubhuis voor Doven aan de Munnekeholm 4, Groningen is het kloppend hart van doof Groningen en biedt een breed aanbod aan activiteiten en een ontmoetingsplek voor Doven.
We zijn op zoek naar een enthousiaste coördinator voor ons beheerteam (m/v) voor 7 uur per week, flexibel, start 1 januari 2012.

Taken:

 • Overleggen met de beheerscommissie, beheerders, schoonmakers en bestuurslid Huisvesting
 • Coördinatie vergaderingen beheerteam, 1 keer per maand
 • Halfjaarlijks overleg met andere huurders in het pand
 • E-mailcontact met derden die een zaal willen huren
 • E-mailcontact met instellingen (gemeente Groningen, stichting BEAK, e.d.)
 • Licht administratieve taken; zoals bijhouden zaalhuur en agenda van de website
 • Kennis van verzorging en aankleding van het interieur

Profiel:
We verwachten van de coördinator het volgende:

 • Zich openstellen ten opzichte van Doven en/of klanten met diverse (culturele) achtergronden
 • Een klantvriendelijke houding hebben
 • Open zijn voor gezelligheid, ontmoeting, maar vooral ook voor welzijn
 • Zelfstandig uitvoeren van taken
 • Goede samenwerking met andere vrijwilligers/beheerders
 • Een redelijke beheersing van het geschreven Nederlands
 • Een goede beheersing van de Nederlandse Gebarentaal
 • Inzetbaar voor minimaal 7 uren per wek (evt. bereid tot invallen bij afwezigheid van andere beheerders/schoonmakers)
 • Doof/zwaar slechthorend zijn heeft onze voorkeur
 • SVH-gecertificeerd zijn of bereid zijn om daarvoor een cursus te volgen

Aanmelding:
Stuur je sollicitatiebrief met een CV per post of e-mail, tot uiterlijk 1 december 2012.
E-mail: dovenclubhuis@gmail.com (met als vermelding: Vacature coördinator Beheerteam)
Post:
Stichting Clubhuis voor Doven Groningen
T.a.v. Sollicitatiecommissie
Munnekeholm 4
9711 JA GRONINGEN

Nadere informatie:
Contactpersoon: Dirk-Jan Reitsma (contactpersoon Beheerteam en bestuurslid Huisvesting)