Uitnodiging Landelijke Bijbeldag

Zoals u in de flyer hiernaast kunt lezen wordt de Landelijke Bijbeldag gehouden op zaterdag 29 maart 2014 in Nijkerk, Willem-Alexanderplein, in de Goede Herderkerk.

Tijd: van 11.00 uur tot 16.00 uur.
De zaal is open vanaf 10.30 uur.
Gratis toegang.
Wilt u zelf zorgen voor uw lunch. Voor drinken en fruit wordt gezorgd.

Onderwerp: “DISCIPELSCHAP”.
Leven als christenen in de wereld!
Wat zegt de Bijbel daarover?

’s Middags een apart programma voor jongeren!

Opgeven vóór 25 maart 2014 bij één van de volgende emailadressen:
Frans van Dijke: f.v.dijke@hccnet.nl
Elselie de Jong: elselie.de.jong@outlook.com
Secretariaat van de Stuurgroep: engberta-sytsma@live.nl