Startzondag

Op zondag 14 september 2014 wordt de startzondag van het Interkerkelijk Dovenpastoraat gehouden.

De startzondag vindt plaats in het Clubhuis voor Doven, op de Munnekeholm 4 in Groningen.
Wij beginnen deze dag met een kerkdienst, voorganger tijdens deze dienst is onze dovenpastor ds. A. Dingemanse. 
Tijdens deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

Na de dienst is er koffie en thee en gelegenheid om de contacten op te frissen en even gezellig bijkletsen.

Daarna is het tijd voor ontspanning, we houden nog even geheim wat we precies gaan doen.

Dan zal er gelegenheid zijn voor vragen en opmerkingen voor onder anderen het jaarverslag.
Maar als er anders vragen opmerkingen of suggesties zijn kan dat dan ook besproken worden.

We willen om ongeveer om 1 uur gezamenlijke lunchen, dit zal worden verzorgd door de Smakgroep van het Dovenclubhuis.

Rond twee uur zal de dag worden afgesloten.

We willen iedereen uitnodigen om deze dag met ons te vieren.
Ook als u mensen kent die graag eens een dienst willen mee maken, kunt u ze gerust uitnodigen om te komen.
In verband met de lunch willen we graag weten, hoeveel mensen er ongeveer komen.

Graag opgeven aan mevrouw H. Betten, wie er bij de lunch mee eet.
Dit kan via h.betvoort@hotmail.com, maar mag natuurlijk ook per post, mevr. H. Betten-Voortman, Hopweg 20, 9753 GR Haren.
Graag opgeven vóór 11 september a.s.

Hopelijk tot ziens op 14 september.
Bestuur IC Groningen