Startzondag

Startzondag op 2 september 2012 wordt de startzondag

van het Interkerkelijk Dovenpastoraat gehouden.

De startzondag vindt plaats in het clubhuis voor doven, op de Munnekeholm 4 in Groningen.
We beginnen deze dag met een kerkdienst, voorganger tijdens deze dienst is onze dovenpastor
ds. A. Dingemanse uit Zwolle. Tijdens deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.
De dienst begint ’s morgens om 10 uur.

Na de dienst is er koffie en thee met iets lekkers. Daarna is er informatie van het bestuur over het komende seizoen en zal er gelegenheid zijn voor vragen en suggesties. Ook het jaarverslag zal worden besproken.

We willen de dag afsluiten met een gezamenlijke lunch, die zal worden verzorgd door de Smakgroep van het dovenclubhuis.

Rond twee uur zal de dag worden afgesloten.

We willen iedereen uitnodigen om deze dag met ons te vieren. Ook als u mensen kent, die graag eens een dienst willen mee maken, kunt u ze gerust uitnodigen om te komen.

In verband met de lunch willen we wel graag weten, hoeveel mensen er ongeveer komen.

Graag opgeven voor 29 augustus 2012 aan mevrouw Hetty Betten, wie er bij de lunch mee eet.
Dit kan via h.betvoort@hotmail.com, maar mag natuurlijk ook per post.
Hopelijk tot ziens op 2 september 2012.