Praatcolumn september

Tegenwoordig zijn er  steeds meer mensen met CI. Mijn man ook. Hij heeft jaren een CI. Dat bevalt hem heel goed. Daarom vragen veel mensen aan mij waarom ik geen CI wil dragen. Daar heb ik drie redenen voor.


Tegenwoordig zijn er  steeds meer mensen met CI. Mijn man ook. Hij heeft jaren een CI. Dat bevalt hem heel goed. Daarom vragen veel mensen aan mij waarom ik geen CI wil dragen. Daar heb ik drie redenen voor.

Ten eerste: medisch, volgens mijn ouders werken mijn gehoorzenuwen niet.

Tweede reden: Enkele jaren geleden heb ik gekeken naar de film die over het Canadese echtpaar dat allebei doofgeboren en zestig jaar is. Zij wilden toch een CI hebben. Hun familie vond dat prachtig en hoopte dat zij na operatie weer beter konden horen.
Deze operatie verliep goed. Na deze operatie konden zij heel veel geluiden waarnemen zoals de vogels kunnen horen fluiten, de voetstappen en het uit en aan doen van de lamp. Maar…..door het revalideren konden zij geen enkel woord goed verstaan en opvangen. Dat kwam doordat zij nooit hebben geleerd de woorden waar te nemen en te verstaan. Tijdens de  revalidatie kregen zij een les van een logopedist en probeerden zij woorden te verstaan. Dat lukte niet. Zij waren zwaar teleurgesteld. Zij dachten dat zij te oud voor CI waren. Ik geloof er niets van. Dat heeft meer te maken met het feit dat zij nooit geleerd hebben geluiden waar te nemen en er dus geen ervaring mee hebben.

Derde reden: deze reden koppel ik aan de tweede. Een aantal jaren geleden heb ik weer gekeken naar een film over een man die blind was. Hij was vanaf geboorde blind. Na een succesvolle oogoperatie kon hij weer zien maar herkende hij de voorwerpen niet. Hij moest eerst bijvoorbeeld een vaas voelen. Dan herkende hij de vaas weer. Dat betekent dat hij jarenlang oefeningen nodig heeft om bv. een beeld of een voorwerp te kunnen herkennen. Dat komt door de werking in de hersenen. Dat heeft het onderzoek van de beroemde neuroloog en schrijver Oliver Sacks die een beroemde boek “Stemmen zien” heeft geschreven, laten zien. Je moet je altijd aanpassen aan je hersenen. Dat betekent dat je jaren moet inspannen om iets te kunnen waarnemen. Dat schrikt mij af. Dat is ook de reden waarom ik liever geen CI-operatie wil ondergaan.

Ik kan me wel voorstellen dat mensen moeite hebben met mijn mening. Iedereen mag zelf een mening geven. Het zij zo.