Pionier vh dovenonderwijs: Henri Daniël Guyot

Vergeleken met de tweede druk zijn nog enkele aanvullingen

en correcties aangebracht die uit recent onderzoek naar voren kwamen, dus derde druk

Het boek is voor Euro 19,50 te koop bij Bruna en bij andere boekwinkels.