Pasen

Pasen is net als Kertmis één van de belangrijkste christelijke feestdagen.

Met Pasen vieren christenen, dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Zijn herrijzenis staat voor de christenen symbool voor de vergeving van zonden en
de overwinning op het kwade en de overwinning op de dood!