Over het bereik van Doktersdienst Groningen

Wil je graag meer weten over de voorstellen van Zorgbelang Groningen?  Ook Annies komt ons vertellen hoe je het kunt doen bij het bereiken van huisartsen via mobiele telefoon. Kom op woensdag 30 maart 2011 om 20.00 in de grote zaal van het Clubhuis. IEDEREEN IS WELKOM!!

Wil je graag meer weten en duidelijkheid hebben van die voorstellen van Zorgbelang Groningen. Hieronder zie de voorstellen. Die voorstellen worden duidelijker uitgelegd.
Dit zijn de voorstellen van de Doktersdienst Groningen:

    * De dove patiënt is welkom bij alle doktersdiensten in de provincie Groningen zonder een telefonische afspraak te maken.  De doktersdienst vermeldt dit ook op haar website: http://www.doktersdienstgroningen.nl/huisarts-nodig/doven-en-slechthorenden/  Alle balie-assistenten (triage-assistenten) zijn van deze afspraak op de hoogte gesteld in het teamoverleg van de doktersdienst. Alle artsen zijn via de digitale nieuwsbrief op de hoogte gesteld.
    * Als je als dove patiënt aan de balie van de doktersdienst komt moet je direct duidelijk maken dat je doof bent en daarom niet hebt kunnen bellen. De balie-assistent geeft uitleg (via een briefje), bepaalt de urgentie en schrijft op wat er daarna gaat gebeuren. Ook deze afspraak is al in het teamoverleg van balie-assistenten besproken.
    * Voor dove patiënten wordt een dubbel consult geboekt. Hierdoor heeft de arts meer tijd en dat is nodig omdat de communicatie meer tijd vraagt (door gebruik van een tolk of pen en papier).
    * De doktersdienst stelt voor om gebruik te gaan maken van een mobiele internet teksttelefoon via Annies: www.annies.nl. Het scherm van deze teksttelefoon deelt zich in tweeën. Je kunt de tekst van degene met wie je belt direct zien. Je kunt tegelijkertijd typen. Je kunt elkaar onderbreken of aanvullen. Net als in een ‘gewoon’ gesprek.  Ook kun je teksttelefoneren vanaf je computer of laptop. De dokterdienst opent een speciaal telefoonnummer dat alleen voor de internetteksttelefoon is. Kosten voor een blackberry (mobiele telefoon) bedragen in dit geval ongeveer 60 euro.
    * De doktersdienst schrijft een artikel voor het clubblad of de website van het Clubhuis voor Doven over de werkwijze van de doktersdienst. Zo weet je precies wat je moet verwachten als je de doktersdienst bezoekt.
    * Na een half jaar vragen we jullie per e-mail of de bereikbaarheid verbeterd is. Zorgbelang Groningen zal dit samen met de doktersdienst regelen.
    * Na een jaar plannen we een bijeenkomst in het clubhuis. Dan komen Zorgbelang Groningen en de doktersdienst om te horen of de problemen zo opgelost zijn.

Kom gezellig langs op woensdag 30 maart 2011 om 20.00 uur op de eerste verdieping in het Clubhuis, Munnekeholm 4 te Groningen. IEDEREEN IS WELKOM!! De koffie staat klaar.