Ontmoetingsdienst in Drachten

Op zondagmorgen 13 oktober 2013 wordt de ontmoetingsdienst gehouden in de kerkgebouw “Oase”, Ringweg 3, Drachten.

Dat wil zeggen: de ontmoetingsdienst betekent: 
De doven uit drie provincies Groningen, Friesland en Drenthe om elkaar te ontmoeten en samen luisteren naar Gods Woord onder leiding van Ds. A. Dingemanse uit Zwolle.
De dienst begint om half elf.
Na de dienst koffie/thee drinken.
Ieder is welkom.