OC: Afscheid Hetty Betten-Voortman

Sinds eind 1998 werd Hetty vrijwilligster van de Dagopvang voor oudere dove mensen, eerst in het gebouw van Hamrikheem en later in dit van Bernlef.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst op donderdagmiddag 18 oktober 2018 is er van verschillende mensen veel waardering voor Hetty door haar vrijwilligerswerk. Zij zorgde voor koffie en voor aandacht aan iedereen.

Ook voor activiteiten, samen met begeleiders.

Eugenie en Bram als betaalde krachten gaan haar werk voortzetten.

De dagopvang van oudere dove mensen blijft nodig; zo voelen zij zich minder eenzaam. Wat doen zij? Er zijn activiteiten zoals creatief bezig zijn, spelletjes en lichte lichaamsoefeningen.

De ouderencommissie van Stichting Clubhuis van Doven te Groningen