NL doet

NL doet: elke jaar wordt er geklust in verschillende stichtingen en kerken. Ook wordt er geklust in clubhuis.


Er zal verschillende klusjes worden gedaan hier. Horenden kunnen zich ook opgeven, maar doven natuurlijk ook. Het doel is om vrijwilligers te stimuleren sociaal en behulpzaam te zijn. Wij, clubhuis, hebben dit jaar voor de derde keer aangemeld. Wij krijgen dan geld om materialen te kunnen kopen. Dit jaar zal het plaatsvinden op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Vrijdag komen er leerlingen van VSO en horende school hierheen, dus voor vrijdag is het al vol. Voor zaterdag kunnen jullie zich opgeven. Er hebben al wat horenden en doven opgegeven. Er komen 2 gebarentolken. Je kunt met z’n tween samen gaan klussen. Er zal een lijst worden opgehangen, zodat je zelf een beschikbare klusje kunt uitkiezen. De dag zal van 10.00 tot 17.00 uur duren, lunch en koffie/thee/fris inbegrepen. Kom ook opgeven! Mail: dovenclubhuis@gmail.com. Tot ziens!