Nieuws juli (update 24 juli)

De bekende gele praatpalen langs de Nederlandse snelwegen gaan verdwijnen. Tot uiterlijk 1 juli 2017 konden we er gebruik van maken.

Sommige dove/slechthorende maakten er gebruik van door er “Ik ben doof!’ in de praatpaal te zeggen. De wegenwacht komt dan vanzelf bij hem/haar, omdat er een GPS in de praatpaal zit.

Dat kan nu niet meer.. Maar geen paniek! Je kunt gewoon een SMS sturen naar ANWB! Zie plaatje..

15 juli picknick bij Hoornse meer. Zie info: Facebook event

19 juli Lezing Calvin Young. Meer info: Facebook event