Nationale Dodenherdenking met tolk NGT

Op 4 mei hadden we de Nationale Dodenherdenking. In de Hervormde Kerk van Haren was er ook een dienst. Dit jaar was het een bijzondere dienst, er was namelijk een tolk NGT en twee dove leerlingen van Guyotschool voor VSO droegen een gedicht voor. 

Op 10 mei 1940 begon de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De Duitsers vielen Nederland binnen en binnen vijf dagen gaf Nederland zich over. Nu, 71 jaar later, op 4 mei, herdenken we de doden die zijn gevallen in de 5 jaar van de WOII en de latere oorlogen tot heden.
Vanavond wordt er hier de Nationale Dodenherdenking gehouden. Dit jaar is het extra bijzonder, want er is een tolk Gebarentaal aanwezig en twee doven dragen een gedicht voor.

Het is waardevol als we samen terugkijken. Ons verdriet en medeleven kunnen we dan delen en we kunnen er van leren. Herdenken betekent ook dat we vooruit kijken, het leven gaat door.

Wij, van het 4-5 mei Comité, zijn erg blij dat de Guyotschool een bijdrage levert aan de avond. Van de Guyotschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, leveren Casper Wubbolts en Dora Wilterdink een bijdrage. Ze hebben samen een gedicht geschreven, genaamd ‘Het stil verdriet van de wereld’.

Het stil verdriet van de wereld

De stilte kan ik niet horen
Het groot menselijk verdriet

De oorlog gaat door en door
Ik kan het niet horen
Iedere dag voel ik me niet veilig
Ik zie de mensen vermoord
Zuid, oost, west en noord

Wat moet ik doen om er voor te zorgen
Dat de wereld mij hoort

Ik wil vrede voor iedereen,
Morgen.

Op de vraag hoe de leerlingen het gedicht hebben geschreven vertellen ze dat Casper het eerst met een leerkracht heeft gemaakt. Daarna is deze bekeken met Dora. Tenslotte hebben ze het voorgelegd aan de docent Nederlands, die met hen de gebarenstijl doornam.
Casper en Dora begrijpen wat de Dodenherdenking betekent. Speciaal voor Casper betekent het dat er wordt verteld over veel mensen die zijn omgekomen. Voor Dora betekent het dat we iedereen die is omgekomen in de oorlog herdenken.

Henk en Hetty Betten worden geïnterviewd. Henk is geboren in 1938, dus hoe heeft hij de oorlog meegemaakt? Aanvankelijk weet Henk er niks meer van, het is pas later – als hij allemaal verhalen heeft gelezen en gehoord – dat hij beseft wat het toen betekende. Hij heeft de Duitse soldaten wel gezien, maar waarom ze er dus waren wist hij niet.

Wat betekent de Nationale Dodenherdenking voor Henk? Het is belangrijk dat de mensen die voor hun vrijheid hebben gevochten niet vergeten worden.

‘Opdat we niet vergeten’ is de naam van het monument waar vanavond kransen zijn gelegd door het gemeentebestuur, basisschoolleerlingen, middelbarescholieren, enz. Het is ook het hoofdonderwerp van de Nationale Dodenherdenking, die elke jaar opnieuw wordt gehouden. Op 4 mei komen we steeds weer bij elkaar om er voor te zorgen dat we niet vergeten.