Landelijke Contactdag

Uitnodiging van Landelijke Contactdag op 29 september 2012

Uitnodiging

Hierbij nodigen we de besturen van de Interkerkelijke Commissies van harte uit voor de
Landelijke Contactdag op zaterdag 29 september 2012 in Kerkelijk Centrum ‘De Ark’,
Heyendaal 10 in Ede.

Vanaf 10.00 uur gaat de zaal open en wordt u ontvangen met een kop koffie/thee.
Om 10.30 uur begint het programma.
Natuurlijk wordt u tussen de middag een heerlijke lunch aangeboden.
Het programma duurt tot ± 15.00 uur.
Deze dag zullen er tolken gebarentaal en schrijftolken aanwezig zijn.

Het thema voor deze dag is “Meer met minder”.

De dovenpredikanten hebben minder tijd, maar zullen door enkele andere dingen te laten
schieten, proberen het pastoraat op ongeveer gelijk niveau te blijven doen.
We krijgen versterking voor extra taken in de persoon van de NGK dovenpastor.

Programmapunten voor deze dag:

1. Andere gebiedsindeling van de predikanten voor doven.                                                    
    Verschuiving van IC’s.
    Samenwerking IC’s waar mogelijk.

2. Verschuiving van werkinhoud van de predikanten. Pastoraat als kerntaak.

3. Kennismaken met de NGK dovenpastor. En de extra taken die zij gaat doen.

4. Terugkoppeling van 2 jaar geleden.  
     Wat is er gebeurd met de enthousiaste plannen rond PR en evangelisatie naar andere doven.

5. Een speciaal project van de PKN: een doventhuisgemeente.

De leiding van de PKN wil het dovenpastoraat tijdelijk ondersteunen met extra projecten.
O.a. dat van een doventhuisgemeente. Daarbij moeten we denken aan onderzoek of het mogelijk
is, dat een gemeente ergens in Nederland zodanig gaat functioneren, dat er elke zondag aangepaste kerkdiensten voor doven zijn, dat er een groep doven lid wordt van die gemeente.
Dat er in die gemeente ook pastorale aandacht voor doven is.

Dat er een bijbelkring is en dat er huisbezoek gebracht wordt bij doven.
Daarbij de vraag of dit uitgerold kan worden naar meerdere plekken in Nederland.

De grote vraag… Hoe kijken wij hiertegen aan?

Heel wat punten die deze dag besproken zullen worden.
Erg belangrijk dus dat u als bestuur van de IC, hierbij aanwezig bent.

Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen wij,
om u voor deze dag op te geven bij de secretaris van het dovenpastoraat,
mw. Geesje Tipker-Middelkoop, e-mail: geestipker@hotmail.com

Graag opgeven vóór 24 september 2012.

Met vriendelijke groet,
namens het Interkerkelijk Dovenpastoraat