IC: Onderscheiding voor dove ouderling

Overgenomen van dvhn-krant

FullSizeRender (1)

Koninklijke onderscheiding voor dove ouderling in Groningen

Twee doventolken vertalen de speech van burgemeester Peter den Oudsten. Grietje Bouma-Lingbeek uit Groningen heeft zondagmorgen een koninklijke onderscheiding gekregen bij haar afscheid als ouderling van het Interkerkelijk Dovenpastoraat in de provincie Groningen.

Ze heeft dat werk 25 jaar gedaan. Ze was ook ouderling van de Immanuëlkerk in Groningen, waar burgemeester Peter den Oudsten de onderscheiding uitreikte. Bouma-Lingbeek nam afscheid tijdens een speciale dienst die werd geleid door ds Jannet van der Spek van de kerk en ds. Visser van het landelijk Dovenpastoraat.

FullSizeRenderBurgemeester Peter den Oudsten met Grietje Bouma-Lingbeek