Kleine feestelijke dag voor jarige H.D. Guyot

Niet alleen jarige H.D. Guyot, maar ook dovenonderwijs

225 jaar. Hij werd geboren in Trois Fontaine, een gehucht
vlak bij het dorp Blegny, ten noordoosten van Luik.
Daardoor vieren wij even voor herinnering H.D. Guyot!

Toevallig normaal gesproken Leliesoos 55plus gezellig bijeenkomst. Daar denken wij aan
H.D. Guyot. Vergeet je niet, toen jullie op school gezeten hebben, als er op 25 november
jarige Guyot was, trakteerde de commissie elk jaar chocolademelk en koek aan dove kinderen.
Er komt ook bekende oude decor ‘Koninklijk Instituut voor Doven’ in bovenzaal voor paar dagen. Zal wel veel foto’s moeten maken als je zelf leuk vind bijv. schoolgroep of zoiets.
’s Morgens hebben wij gezellig iets te doen met mooi programma (zie onder). Belangstellenden mogen wel komen bij Guyotplein.